Hawaiians Unite

"A ia hoi, nani ka maika'i a me ka oluolu, O ka noho lokahi pu ana o na hoahanau!" "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!" Psalm 133:1

Wednesday, March 14, 2007

Letter to the Editor re "USA Today" cover story

http://blogs.usatoday.com/oped/2007/03/obligations_to_.html

"Obligations To Hawaiians Are Far From Being 'Perks' "