Hawaiians Unite

"A ia hoi, nani ka maika'i a me ka oluolu, O ka noho lokahi pu ana o na hoahanau!" "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!" Psalm 133:1

Sunday, December 30, 2007

Miscellaneous Photos From "All Kamehameha Warrior Marching Band" Rehearsals at Knotts Berry Farm